อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม สูตรผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง !

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม สูตรผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ! อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ที่เป็นอาหารสุขภาพ ถือได้ว่าเป็นอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้ อันอาจเนื่องจากความรู้สึกเบื่ออาหาร เจ็บป่วยอย่างรุนแรง มีปัญหาการกลืน ระบบทางเดินอาหารไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ หรือหมดสติไม่รู้สึกตัว ก็อาจส่งผลให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

จึงต้องมีความจำเป็นต้องให้อาหารทางสายยางเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน อาหารปั่นผสมจะต้องมีกระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย และเหมาะกับโรคของผู้ป่วยด้วย และที่สำคัญจะต้องมีการออกแบบสูตรอาหารด้วยนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผุ้ป่วยที่จะได้รับอาหารนั่นเอง

วันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง อาหารปั่นผสม สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรตไตเรื้อรัง อาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือ อาหารที่มีโปรตีนต่ำ ถึงแม้ว่า โปรตีนจะเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย จะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของกล้ามเนื้อ แต่เมื่อรับประทานเข้าไปร่างกายจะเปลี่ยนโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนและไนโตรเจน ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ค่อยจำเป็นต่อร่างกาย เช่นไนโตรเจนจะถูกขับออกมาในปัสสาวะ หากรับประทานโปรตีนเข้าไปมาก ก็จะมีของเสียผ่านไตมาก จึงทำให้ไตทำงานหนักนั่นเอง ด้วยเหตุนี้เองผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรัง จึงต้องรับประทานอาหารที่มีโปรตีนต่ำ และนักโภชนาการก็จะออกแบบสูตรอาหารปั่นผสม สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังให้มีโปรตีนต่ำนั้นเอง

โดยวัตถุดิบที่จะใช้ในการปรุงอาหารสำหรับผุ้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ควรจะเป็นวัตถุดิบจำพวก เนื้อปลากะพง (ขาว) ไข่ขาวผง ขนมปังแครกเกอร์ ผักกาดขาว มอลโตเด็กซ์ตริน น้ำมันรำข้าว โดยจะปั่นผสมกรองเอากากออกปริมาตรน้ำอุ่นต้มสุกให้ได้ 1,000 CC กระบวนการทั้งหมด ควรมีนักโภชนาการควบคุมการผลิต เพื่อความสะอาดและปลอดภัย เรามีนักโภชนาการคอยควบคุม และทำการผลิตในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและสะอาดปลอดภัย รวมไปถึงวัตถุดิบก็ต้องมีคุณภาพ สดใหม่ทุกวัน เพื่อสารอาหารที่ครบถ้วน

ข้อควรระวัง ! การให้อาหารทางสายยาง

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ที่เป็นอาหารสุขภาพ ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ เพราะหากผู้ป่วยไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ก็อาจจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารและเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ ดังนั้นการให้อาหารทางสายยางจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะอาหารปั่นผสมนั้น มีสารอาหารครบ 5 หมู่ และมีความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับและเป็นนิยมสำหรับผุ้ป่วยในโรงพยาบาล รวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องไปรักษาตัวต่อที่บ้าน อาหารปั่นผสมก็หาซื้อได้ง่ายและมีราคาที่สูงมาก

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน และต้องให้อาหารทางสายยาง ก็สามารถหาซื้อได้ หากไม่สะดวกจะทำเองและกังวลเพราะไม่มีนักโภชนาการดูแลเรื่องอาหาร ก็สามารถหาซื้อได้ แต่อีกข้อหนึ่งที่สำคัญมาก เกี่ยวกับเรื่องให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง ญาติควรมีความรู้ในเรื่องของการให้อาหารทางสายยาง ทำตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ป่วย สำหรับข้อควรระวังในการให้อาหารทางสายยางนั้น ควรดูแลความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ เปลี่ยนถุงปัสสาวะ และแผ่นรอบซับให้เรียบร้อย ก่อนให้อาหารทางสายยาง ควรตรวจสอบดูอาหารหรือน้ำย่อย ที่ออกมาว่ามีสีที่ผิดปกติหรือไม่ เช่น หากมีสีน้ำตาลหรือสีแดง แสดงว่า ผู้ป่วยอาจจะมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร ให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการดูแล

และข้อที่สำคัญมากๆที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษ ก็คือในขณะที่ให้อาหารทางสายยาง หากผู้ป่วยมีการไอ จาม หรือสำลัก ให้รีบหักพับสายรอจนกระทั่งหยุดไอ จึงเริ่มปล่อยอาหารอย่างช้าๆ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลง ต้องหยุดให้อาหารทางสายยางทันที เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ดังนั้น ผู้ที่จะใช้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย ต้องมีพื้นฐานเรื่องดังกล่าว หากไม่ระมัดระวัง อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้