โคเรียน แอร์ให้พนักงานร้อยละ 70 ลาโดยได้รับเงินเดือนน้อยลง

โคเรียน แอร์ สายการบินของเกาหลีใต้ให้พนักงานร้อยละ 70 % จากที่มีอยู่ 19,000 คน ลาในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้การบินทั่วโลกต้องประสบภาวะชะงักงัน

แถลงการณ์ของโคเรียน แอร์ ระบุว่า พนักงานส่วนใหญ่จะเริ่มลาตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่ย่ำแย่ลง

ตามแนวทางปฏิบัติของเกาหลีใต้ พนักงานจะได้รับค่าจ้างร้อยละ 70% ค่าจ้างปกติ โดยงบประมาณ 90 % จะมาจากโครงการของรัฐบาล ในการช่วยเหลืออุตสาหกรรมที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัส สหภาพแรงงานของโคเรียน แอร์ได้ตกลงที่จะร่วมแบ่งเบาภาระของบริษัท ขณะที่ผู้บริหารก็ยอมลดค่าจ้างของตนลงด้วย โคเรียน แอร์ เป็นบริษัทหลักของกลุ่มบริษัทฮันจิน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทภายใต้เครือแชโบลที่ครองธุรกิจในเกาหลีใต้

อุตสาหกรรมสายการบินเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการระบาดของไวรัสและการจำกัดการเดินทาง โดยมีการยกเลิกเที่ยวบินนับพันเที่ยวบิน ลดเส้นทางบิน และบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน