Category: travel new

ส่องความมหัศจรรย์เกาะ Ibiza สถานที่ที่นักฟุตบอลดังจากทั่วโลกเลือกมาพักผ่อน

ในช่วงที่ลีคฟุตบอลจากทั่วโลกได้ปิดฤดูกาลพักการแข่งขันกันนั้น เราจะได้เห็นข่าวการออกไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ ของนักฟุตบอลดังๆ จากทั่วโลก และหนึ่งในนั้นชื่อของเกาะ Ibiza ประเทศสเปน มักจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกๆ ที่นักฟุตบอลมักจะเลือกเดินทางไปพักผ่อนกันเสมอ