Tag: สุขภาพ

โรคทั่วไป : ทำอย่างไรให้ห่างไกลภาวะสมองเสื่อม

โรคทั่วไป : ทำอย่างไรให้ห่างไกลภาวะสมองเสื่อม ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัยที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองนั้นยังไม่พบวิธีการรักษา มีเพียงการให้ยาเพื่อชะลออาการเสื่อมของสมองไม่ให้เข้าสู่ระดับรุนแรง แต่ยาเหล่านี้ต้องใช้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น เนื่องจากมีผลข้างเคียงตามมา จึงควรนำผู้ที่เข้าข่ายว่าอาจมีภาวะสมองเสื่อมไปพบแพทย์ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด